Uw bijdrage helpt mij om langer te blijven op Lesbos en daar mijn liefdevolle hulp te bieden.

Ik wil u alvast enorm bedanken voor uw bijdrage!

 

Geld inzamelen | Doneeractie.nl

U kunt ook uw (maandelijkse) bijdrage overmaken naar:

NL29 RABO 0328 7082 83

t.n.v. L.F. Slabbekoorn